Általános Szerződési Feltételek

MEDICTIME ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató: a Pest megyei Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-200887 cégjegyzékszámon nyilvántartott Medictrend Hungary Kft (1141 Budapest, Mályva u. 33/B.).

Regisztrált felhasználó (a továbbiakban Felhasználó): a Szolgáltatás azon végső, természetes személy igénybevevője, aki email címmel regisztrált vagy egyedi felhasználói névvel és jelszóval rendelkezik, továbbá aki az applikáció szolgáltatásait igénybe veszi.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által az Apple Appstore és Google Play áruházban MedicTime név alatt közzétett, regisztrációhoz kötött ingyenes applikáció használata.


1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Az Medictrend Hungary Kft. MedicTime applikáció szolgáltatása.

1.2. A Szolgáltató a jelen dokumentumban meghatározott módon és időszakra biztosítja a Felhasználónak a Szolgáltatás használati jogát, amelynek keretei között a Felhasználó szolgáltatásokat vehet igénybe.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a MedicTime tartalmán változtasson, meghatározott elvek szerint strukturálja.

1.4. A Szolgáltatás használatához szükséges hardver és alapvető szoftver-konfigurációt a Regisztrált felhasználó biztosítja.

1.5 A Regisztrált Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy a Medictrend Hungary Kft a regisztráció során megadott email címre egészségügyi témájú tájékoztató anyagokat küldjön.


2. DÍJ, DÍJFIZETÉS

2.1. Az MedicTime használata díjmentes.


3. SZAVATOSSÁG

3.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az MedicTime nem jogszerű felhasználásából ered.


4. FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁG

4.1. Az MedicTime szolgáltatás és az azon keresztül elérhető összes dokumentum a Szolgáltató tulajdonát képezi.

4.2. A Szolgáltató az MedicTime használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot.

4.3. A használat kizárólag jelen ÁSZF-ben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.

4.4. A Felhasználó a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az MedicTime-al kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.

4.5. Az MedicTimeban megtalálható tartalmakat tilos:
– harmadik személynek használatba adni,
– kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
– más egyéb módon továbbhasznosítani,
– másolni,
– oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

4.6. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, a benne lévő tartalmakat sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

4.7. Az MedicTime és a benne lévő szövegek a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.


5. JOGFENNTARTÁS

5.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az MedicTime bárminemű módosítására.

5.2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.


6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint gondoskodik: Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (www.medictime.medictrend.hu) is közzétételre kerül, igényelhető továbbá az Ügyfélszolgálattól az e-mailben az alábbi email címem info@medictrend.hu.

6.2. Jelen ÁSZF 2014. április 15-től visszavonásig hatályos.

6.3. A Felhasználó az MedicTime weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.

6.4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. április 15.

Dr Szilvay Attila
ügyvezető igazgató
Medictrend Hungary Kft.